För dig som tänker hela vägen – minska din TCO, Total Cost of Ownership.

Traditionellt har en digital utbildning levererats i form av ett exporterat SCORM-paket som den systemansvarige importerat i sitt LMS. Nackdelen med detta är att varje uppdatering kräver en ny export/import och nya tester. I många fall har användarstatistiken nollställs i samband med en ny import. Den version av SCORM som ofta används ger också en ganska trubbig resultatrapportering och möjligheterna till statistik är begränsade.

Liveuppdatering av material

Nu finns smartare lösningar, Vi erbjuder ”Smart Hosting” vilket innebär att utbildnings-
materialet (hela kursen) ligger kvar på våra servrar.

Det betyder att du kan uppdatera när du vill och det tar bara några sekunder. I din lärplattform läggs bara en pekare till var kursen ligger. Genom att din lärplattform inte behöver uppdateras så finns ingen risk för att du tappar användarstatistik.

Du kan också använda sociala övningar och andra mer avancerade pedagogiska format trots att de flesta LMS inte stödjer dem.

Fler fördelar

Andra fördelar är t ex att du inte behöver tanka upp och ladda ner stora filpaket.

Förutom SCORM har vi möjlighet att leverera xAPI för mer omfattande statistik, Single Sign On via t ex LTI.

Smart Hosting är också ett bra alternativ om du vill använda Learning Analytics för att verkligen förbättra din utbildningsverksamhet.

Learning Portal är vår egen lärplattform, vårt LMS.

Vi har utvecklat Learning Portal i samarbete med ett antal kunder som saknat funktioner i andra system på marknaden.

Några exempel:

  • Licens- och complianceutbildningar där tester där samma utbildningsinnehåll kan ingå i olika licenser. Nu behöver man bara göra en utbildning en gång. Systemet håller koll på vilka delar som är klara och godkända.
  • Branschorganisationer ville sälja utbildning i en branschportal med möjlighet för medlemsföretagen att administrera sina egna användare. Inloggning och att skapa nya konton skulle ske med BankID
  • Många kunder ville skapa ett enklare gränssnitt så att deltagaren kan starta sin utbildning direkt och slipper en massa klick.
  • Stöd för sociala övningar
  • Enkelt att skicka påminnelser till dem som inte är klara
  • Utbildningen blir en del av en arbetsprocess med flera moment t ex onboarding, approval to work eller utlämnande av badges.
  • Skapa stora utbildningsprogram


Eftersom vi äger Learning Portal själva så kan vi komma överens med kunder som har lite speciella krav. Exempelvis kunden som hade 50.000 användare spridda över världen som skulle gå en enda kort kurs under 4 månader, här hittade vi en licensform som passade budgeten!

Idag har vi över 40 specifika installationer av Learning Portal med ca 200.000 användare.

Repository, kallar vi det bibliotek som våra författarverktyg använder. Basversionen följer med när du köper t ex en licens för Author. I biblioteket kan du hitta allt du skapat, ungefär som en filhanterare. Men du kan också se det du delar med andra författare, lite mer som Google Drive.

Du kan också återanvända delar av ett material, ett kapitel eller en sida. Repository håller ordning på rättigheterna till alla material, vad du får se och vad du får använda till vem. Det finns t o m funktioner för att sälja material i ett gemensamt bibliotek.

Enklare än så här blir det inte! Bloggarna hos Learnify kom till som ett verktyg för dem som älskar frihet i lärandet och avskyr administration. Bloggen används för gemensamt lärande, ett mini LMS, men kräver inga individuella lösenord för att logga in och du kan skapa en ny blogg på 10 sekunder.

I bloggen kan du publicera information och länkar till utbildningsmaterial. Din studiegrupp kan diskutera och reflektera tillsammans och du kan t o m göra inlämningsuppgifter. Du kan stänga en blogg med ett gemensamt lösenord så att inga obehöriga kommer in. Skicka en länk till Bloggen (finns förberett) eller en QR-kod och ni är igång.

Över 10 000 bloggar har skapats i grundskolan i Sverige men Bloggar används även på Universitetet och företag som ett komplement till krångliga lärplattformar.

När lärande sker i grupp finns vinner alla på samarbete och gemensam reflektion. Många lärplattformar upplevs lite stela och formella. Med en Learning Zone blir kontakten mellan deltagarna mera direkt.

Du styr vem som ska vara med i din Learning Zone, och väljer vilket material deltagarna ska ha tillgång till. Det finns en tydlig anslagstavla/blogg där du kan berätta vad som är nytt eller bra att känna till. Diskussioner mellan alla deltagare har en central plats. Det går även att följa upp inlämningsuppgifter och aktivitet/närvaro. Framför allt är en Learning Zone ändå en lättanvänd plats för samarbete.

Kanske är det därför de flesta Studieförbunden använder Learning Zones till sina digitala Studiecirklar?

Här kan du sätta samman många olika utbildningsmoduler som kan vara skapade i olika författarverktyg. Behöver modulerna tas i en speciell ordning? När rapporteras resultat? Vem får redigera vad?

I vanliga författarverktyg är det ofta svårt att få överblick över stora utbildningar. Planner gör dem mycket lättare att underhålla. Många bygger sina utbildningsprogram i sitt LMS men då blir de genast svårare att återanvända eller att dela med andra organisationer.

Planner lanseras under senvåren 2020, hör av dig om du är intresserad av att veta mer!

För lärare och presentatörer. Ta det bästa från digital utbildning och öka effekten i klassrummet eller i din presentation.

Smidigt

Presenter är smidigare än PowerPoint när du snabbt vill plocka ihop media som finns på internet som filmer, artiklar, ljudböcker, e-böcker och presentationer publicerade på nätet.

Interaktivt

Presenter är smidigare än PowerPoint när du snabbt vill plocka ihop media som finns på internet som filmer, artiklar, ljudböcker, e-böcker och presentationer publicerade på nätet.

Återanvänd

Du kan också återanvända de moduler du bygger i Presenter i andra delar av Learnify Tools.

Enklare

Presenter är lite snabbare, lite enklare och har inga krav på struktur. Gör det du känner för just nu!

Author är vårt författarverktyg för produktion av e-Learning. Här är några av verktygets hörnstenar:

Pedagogik

Vi har byggt in många av våra bästa pedagogiska lösningar i Author. Har du provat Sociala övningar, Kunskapsbanker, Scenarios eller Pod-läge? Author är ett webbaserat verktyg gjort för samarbete med massor av presentations-, övnings- och reflektionsmallar som passar för olika typer av kunskap och lärande.

Snabbt

Author är byggt för både nybörjare och experter. Du kan börja med enkla mallar och välja till funktioner när du behöver. Allt ingår och finns redo när du är det.

Bestäm utbildningens design på ett ställe och allt blir snyggt på en gång. Nu behöver du inte längre vara orolig om din organisation byter profil. Author är baserat på Teman, Skin och Mallar. Genom att byta Tema eller Skin kan du ändra utseendet på hela kursen på en gång, till exempel välja ny logo, nya färger, eller hur kursen ska presenteras på en Mobil.

Presentationsmallar hjälper dig att presentera olika typer av information och media. Övningsmallarna sätter fart på din pedagogiska kreativitet och Reflektionsmallarna tar dig förhoppningsvis längre in i lärandeprocessen än de flesta når i en digital lösning. Mallar ökar produktiviteten och gör det lättare att nå bra kvalitet.

Underhåll

Med Author och Smart Hosting kan du direkt uppdatera en utbildning. Har ni bytt VD eller hittar du ett stavfel? Det är inga problem att korrigera! Här krävs ingen omständlig leverans av Scorm-paket som riskerar att förstöra all användarstatistik. Tillsammans med Repository så går det snabbt att återanvända sånt du eller någon annan har skapat tidigare.