Learning Portal

Learning Portal är vår egen lärplattform, vårt LMS. Här kan du se en kort demo!

Vi har utvecklat Learning Portal i samarbete med ett antal kunder som saknat funktioner i andra system på marknaden.

Några exempel:

  • Licens- och complianceutbildningar där tester där samma utbildningsinnehåll kan ingå i olika licenser. Nu behöver man bara göra en utbildning en gång. Systemet håller koll på vilka delar som är klara och godkända.
  • Branschorganisationer ville sälja utbildning i en branschportal med möjlighet för medlemsföretagen att administrera sina egna användare. Inloggning och att skapa nya konton skulle ske med BankID
  • Många kunder ville skapa ett enklare gränssnitt så att deltagaren kan starta sin utbildning direkt och slipper en massa klick.
  • Stöd för sociala övningar
  • Enkelt att skicka påminnelser till dem som inte är klara
  • Utbildningen blir en del av en arbetsprocess med flera moment t ex onboarding, approval to work eller utlämnande av badges.
  • Skapa stora utbildningsprogram


Eftersom vi äger Learning Portal själva så kan vi komma överens med kunder som har lite speciella krav. Exempelvis kunden som hade 50.000 användare spridda över världen som skulle gå en enda kort kurs under 4 månader, här hittade vi en licensform som passade budgeten!

Idag har vi över 40 specifika installationer av Learning Portal med ca 200.000 användare.