Planner

Här kan du bygga stora utbildningar genom att sätta samman många olika utbildningsmoduler som kan vara skapade i olika författarverktyg. Behöver modulerna tas i en speciell ordning? När rapporteras resultat? Vem får redigera vad?

I vanliga författarverktyg är det ofta svårt att få överblick över stora utbildningar. Planner gör dem mycket lättare att underhålla. Många bygger sina stora utbildningsprogram i sitt LMS men då blir de genast svårare att återanvända eller att dela med andra organisationer.