Micro LMS

Enklare än så här blir det inte! Ett LMS där användarna inte ens behöver logga in. Inga problem med GDPR.

Användarens dator kommer ihåg var man var någonstans i utbildningen genom att progressen sparas i en cookie lokalt.

Du kan få ut statistik på hur många som gått utbildningen men inte så mycket mer. Riktigt enkelt och billigt. Men det passar förstås bara i väldigt specifika fall, t ex när du vill publicera en utbildning öppet på en webbplats eller till dina kunder. Normalt behöver du ett riktigt LMS som vårt Learning Portal.