Smart Hosting

För dig som tänker hela vägen – minska din TCO, Total Cost of Ownership.

Traditionellt har en digital utbildning levererats i form av ett exporterat SCORM-paket som den systemansvarige importerat i sitt LMS. Nackdelen med detta är att varje uppdatering kräver en ny export/import och nya tester. I många fall har användarstatistiken nollställs i samband med en ny import. Den version av SCORM som ofta används ger också en ganska trubbig resultatrapportering och möjligheterna till statistik är begränsade.

Liveuppdatering av material

Nu finns smartare lösningar, Vi erbjuder ”Smart Hosting” vilket innebär att utbildnings-
materialet (hela kursen) ligger kvar på våra servrar.

Det betyder att du kan uppdatera när du vill och det tar bara några sekunder. I din lärplattform läggs bara en pekare till var kursen ligger. Genom att din lärplattform inte behöver uppdateras så finns ingen risk för att du tappar användarstatistik.

Du kan också använda sociala övningar och andra mer avancerade pedagogiska format trots att de flesta LMS inte stödjer dem.

Fler fördelar

Andra fördelar är t ex att du inte behöver tanka upp och ladda ner stora filpaket.

Förutom SCORM har vi möjlighet att leverera xAPI för mer omfattande statistik, Single Sign On via t ex LTI.

Smart Hosting är också ett bra alternativ om du vill använda Learning Analytics för att verkligen förbättra din utbildningsverksamhet.