Engagera med sociala övningar

Med sociala övningar menar vi utbildningsmoment där deltagarna kan bidra själva och även se vad andra deltagare har gjort. Vi är intresserade av vad andra tycker, vare sig vi håller med dem eller ej. Detta skapar engagemang och reflektion.

Ett enkelt exempel är att rösta på olika alternativ! Du kan även bygga en längre reflekterande övning genom att låta deltagarna ta ställning till ett dilemma genom att välja det bästa alternativet. Övningen kan sen fortsätta med att experter ger mer information och deltagaren får se vad andra röstat på. Därefter ges möjlighet att ändra sitt val och ge en fördjupande kommentar. Som du förstår så går detta att kombinera med scenarion och andra övningsformer.

Ett annat exempel är att ha en brainstorm inne i utbildningen där deltagare både kan komma med förslag och ”gilla” eller kommentera andras förslag. På detta sätt har både nya produkter och rutiner sett dagens ljus!

Våga prova sociala övningar! Naturligtvis hjälper vi dig och visar hur du administrerar svaren. Vi har tänkt igenom det där med GDPR och olämpliga svar.