Kunskapsbank – effektiv utbildning för målgrupper med olika kompetens

Att bygga sin utbildning kring en kunskapsbank har visat sig vara bra för att erbjuda ett uppslagsverk efter kursen men också för att hantera målgrupper som har väldigt olika förkunskaper.

Utbildningens röda tråd kan tex vara ett scenario. Du möter en kund som har ett problem som du i uppgift att lösa. Frågeställningen skall vara ganska utmanande för att fungera i detta sammanhang. Till din hjälp får du en Kunskapsbank där du själv läser på för att kunna lösa problemet. 

Deltagare som behärskar kunskapsområdet kommer att lösa problemet snabbt. Nybörjaren behöver däremot läsa på i Kunskapsbanken tills det går att lösa problemet. 

Avsnitten i kunskapsbanken skall vara korta och distinkta 30 – 180 sekunder. Gärna animeringar eller film men det går förstås också bra med bild och text. När du läst på så får du chansen igen att lösa kundens problem. Kunskapbanken går också att exportera ut och fungera som ett uppslagsverk efter kursen och t ex publiceras på intranätet på samma ställe som du hittar annat relaterat material. 

Det här upplägget betyder att utbildningen kan ta en timme för någon men 15 minuter för den som redan behärskar stordelen av området och får en verifiering av detta.

Kombinationen scenario och kunskapsbank upplevs ofta väldigt positivt av deltagaren. Det känns lite som gamification och om det är relevanta scenarios så blir engagemanget stort.